Selecteer een pagina

Maak kennis met ons team

Samen voor de beste zorg

Op onze vier praktijk locaties wordt fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling uitgeoefend in een team
van fysiotherapeuten.

 

Door dit team worden zowel algemene fysiotherapie als verschillende specialisaties (bekkenfysiotherapie, kinderbekkenfysiotherapie, manuele therapie, oedeemfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie) uitgevoerd.
De samenwerking tussen deze verschillende specialisaties (zowel in de onderzoeks- als behandelfase) kan op deze
manier binnen onze praktijk optimaal worden benut. In onze oefenzaal (Henry Hagalaan) kan zowel individueel als
in oefengroepen getraind worden om tot een optimale revalidatie te kunnen komen.
 

Petra van Nierop

bekkenfysiotherapeut

Harald van Schuppen

fysiotherapeut

Bas de Rijk

manueel therapeut

Joleen van de Vijver

(kinder) bekkenfysiotherapeut

Jeroen Nieuwenhof

psychosomatisch fysiotherapeut

Vera Weber

fysiotherapeut

Mahsa Heidarian

manueel therapeut

Janine ter Hoeven

bekkenfysiotherapeut

Ben je nieuwsgierig?

neem contact met ons op