Selecteer een pagina

Jeroen Nieuwenhof

psychosomatisch fysiotherapeut

Henry Hagalaan 17, 2273 DV Voorburg

Prins Bernhardlaan 185, 2273 DP Voorburg

jeroen@fysioteamvoorburg.nl

070 - 386 61 18, kies: 2 en dan 4

Jeroen Nieuwenhof

Sinds april 2011 ben ik werkzaam bij Fysio Team Voorburg als algemeen fysiotherapeut en sinds 2017 ook als Psychosomatisch fysiotherapeut.

In deze praktijk ben ik in 2010 als stagiair bij Frans Scheffers begonnen. Na het afronden van mijn opleiding tot fysiotherapeut ben ik werkzaam geweest bij een gezondheidscentrum in de regio. Vervolgens heb ik me aan deze praktijk verbonden omdat de intercollegiale samenwerking en werksfeer mij erg aansprak.

Na een aantal jaren ervaring te hebbben opgedaan in de fysiotherapie, ben ik medio 2014 begonnen aan mijn masteropleiding Psychosomatische fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Deze opleiding heb ik in juni 2017 afgerond.

In de afgelopen jaren heb ik me verdiept in de psychosomatiek. Ik heb hierbij een visie ontwikkeld waarbij het verband tussen het lichamelijk (soma) en geestelijk (psyche) functioneren van de mens centraal staat. Dit houdt in dat ik zowel de lichamelijke klachten onderzoek als het verhaal achter de klacht.

Het startpunt van de therapie is uw lichamelijke klacht of probleem. Mijn werkwijze is vervolgens gericht op het zoeken naar oplossingen voor een optimaal herstel. Bij het in kaart brengen van de klacht combineer ik lichamelijke stoornissen en beperkingen (in activiteiten, werk of sport) met gedachten, gevoelens en gedragsfactoren die in relatie staan tot deze klacht.

Oorzaken van klachten of de reden waarom klachten langer aanhouden zijn niet altijd ‘zichtbaar’ omdat de klacht vaak een complex is van meerdere factoren. Dit kunnen lichamelijke factoren zijn zoals een bepaalde lichaamshouding, onjuiste belasting van het lichaam of ongezonde leefstijl zoals roken, ongezond eten en onvoldoende beweging. Maar ook factoren als spanning/stress door bijvoorbeeld hoge werkdruk of emoties als angst, frustraties en/of verdriet. Daarnaast kunnen onbewuste irreële gedachten en/of inadequate omgang met klachten mede oorzaak zijn bij het in stand houden van klachten.

In mijn aanpak vind ik het belangrijk dat mensen begrijpen wat er in hun lichaam gebeurt, hoe het lichaam reageert op stress en hoe pijn werkt. Lichamelijke behandelstrategieën als mobilisaties en oefeningen kunnen worden gecombineerd met meer psychosomatische strategieën. Daarbij kunt u denken aan aandachts-ontspanningsoefeningen (bijv. mindfulness) en coaching naar gedragsverandering voor adequate omgang met klachten. Ik streef naar een goede samenwerking waarbij de cliënt een actieve rol heeft in de behandeling naar optimaal herstel. Belangrijke voorwaarde om dit te realiseren zijn commitment, discipline en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, met name in de thuissituatie.

Mijn stijl van werken is vertrouwelijk, to the point en open met een vleugje humor.

 

BIG registratienummer: 19912865504