Selecteer een pagina

Petra van Nierop

bekkenfysiotherapeut

Henry Hagalaan 17, 2273 DV Voorburg

petra@fysioteamvoorburg.nl

070 - 386 61 18, kies: 2 en dan 1

Petra van Nierop

 

Vanaf 1994 werk ik met veel plezier in onze praktijk  aanvankelijk als medewerker bij Fysiotherapie Voorburg ‘t Loo, van 2003 tot 2014 als maat samen met  Frans Scheffers, tussen 2014 en 2017 als solo praktijkeigenaar en sinds 2017 in de maatschap Fysio Team Voorburg met Harald van Schuppen.  

Na het behalen van mijn diploma fysiotherapie aan het Academisch Ziekenhuis in Leiden (1981) ben ik als algemeen fysiotherapeut werkzaam geweest in diverse praktijken in de Haagse regio (Laakkwartier, Duindorp) met extra belangstelling voor spanning gerelateerde klachten. Daarnaast heb ik diverse cursussen gegeven voor hyperventilatie, rugklachten, zwangerschapsbegeleiding en urineverlies. In deze periode, waarin ook mijn beide kinderen zijn geboren, is mijn specifieke aandacht voor bekken- en bekkenbodem-problematiek ontstaan. Na een uitgebreid scholingstraject (vanaf 1992) heeft dit geleid tot de registratie als bekkenfysiotherapeut (2004).

Als bekkenfysiotherapeut richt ik mij op klachten van de bekkenbodem. Ook bekkenklachten en de begeleiding van zwangerschap behoren tot het werkterrein van de bekkenfysiotherapeut; en vooral de mogelijke interactie tussen deze verschillende domeinen. Er wordt hierbij nauw samen gewerkt met diverse specialisten (gynaecologen, urologen, chirurgen en seksuologen) zowel uit de regio (m.n. Haaglande Medisch Centrum, Reinier de Graaf,  Keizerkliniek, Rooseveltkliniek) als landelijk.

Het werken met deze patiëntengroep stelt mij in de gelegenheid om behandelaspecten als communicatie, informatieoverdracht en coaching ten volle te benutten. In samenwerking met de patiënt zoek ik naar een passende behandeling, waarbij een actieve inzet door de patiënt van essentieel belang is. Bekkenfysiotherapie is voor mij het vakgebied waarin ik mijn kennis en ervaring in de fysiotherapie in zijn volle breedte kan benutten op een gelokaliseerd gebied van het lichaam, terwijl steeds de mens als geheel wordt benaderd.

Onderwijs en wetenschap binnen het vak zijn mijn andere specifieke aandachtgebieden. In de afgelopen jaren ben ik als docent verbonden geweest aan verschillende opleidingen (Opleiding Bekkenfysiotherapie SOMT,  Opleiding Bekkenfysiotherapie Avans, Nederlands Paramedisch Instituut). In onze praktijk begeleiden wij regelmatig studenten van de Opleiding Bekkenfysiotherapie in hun praktijkleerperiode of komen studenten van andere disciplines (huisartsen, gynaecologen, verloskundigen) een dagje meekijken. Ook worden presentaties voor studenten of artsen gegeven. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse richtlijnen binnen de bekkenfysiotherapie.

In de periode 2010-2014 ben ik als secretaris verbonden geweest aan de beroepsvereniging voor bekkenfysiotherapeuten (NVFB) met de portefeuille Kwaliteit en Scholing, om op landelijk niveau een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en positionering van de bekkenfysiotherapie. Het ontwikkelen van het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie (Bekken(bodem)Check), dat bestaat uit een digitale vragenlijs en consult bekkenfysiotherapie, is mede door mij geïnitieerd en samen met een werkgroep uitgewerkt tot een landelijk product.   

Het boek Diagnostiek in de Bekkenfysiotherapie (ISBN 978 90 368 0282 6, 2014) is door mij geschreven in samenwerking met diverse collega’s bekkenfysiotherapie. Naast de functie als leerboek diagnostisch handelen op de opleiding bekkenfysiotherapie in Nederland en België, is het boek bedoeld om samenwerkende disciplines te laten zien wat  de diagnostische mogelijkheden zijn van de bekkenfysiotherapeut.

In samenwerking met Bekkenbodem4All, de patiëntenvereniging voor bekkenbodemklachten, heb ik in 2021 instructiefilmpjes mogen ontwerpen en uitwerken, waarin diverse onderwerpen worden belicht, zoals uitleg bekkenbodem, verkenoefeningen, plas- en poepinstructies. Hierdoor wordt de informatie over bekkenbodemklachten toegankelijker voor de patiënt.

https://www.youtube.com/watch?v=-mbcyZO-S0o&list=PL5EYuKA9x9sQH0Ni4dm7yrfZMFVxuFF3H 

BIG registratienummer: 89034565904