Selecteer een pagina

Fysiotherapie in het algemeen

Locaties: Henry Hagalaan en Tollenskade

De fysiotherapeut, specialist in beweging

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen en/of functioneren. De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt de hulpvrager naar een zo optimaal mogelijke, zelfstandig functionerende situatie.

Afhankelijk van uw omstandigheden gaat u naar een fysiotherapeut in de praktijk of komt de fysiotherapeut (op verzoek van
de verwijzer) bij u thuis. Voor een zitting staat ongeveer een half uur gereserveerd. Bij de eerste afspraak (intake) vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u vragen te stellen en te onderzoeken. Op basis daarvan
kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Fysiotherapeuten werken overeenkomstig beroepsrichtlijnen hoewel uiteindelijk elk mens weer anders is. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Deze is bedoeld ter verbetering van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, de spierfunctie, de lichaamshouding, de wijze van bewegen, het evenwicht, de ademhalingstechniek of de mogelijkheden om te ontspannen. Als ondersteuning bij de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst
op uw situatie en mogelijkheden: uw persoonlijke doelen uit het behandelplan. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en dat u weer vertrouwen krijgt in het gebruik van uw eigen lichaam.

Aanvullend op de oefentherapie kan de fysiotherapeut gebruik maken van diverse mobiliserende technieken.
De fysiotherapeut geeft ook advies en voorlichting ter preventie. Hij leert u voldoende en verantwoord te bewegen.

Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen kan veroorzaken. Allemaal bedoeld om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen; daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Goede samenwerking met uw fysiotherapeut en communicatie over uw ervaringen draagt bij aan uw herstel.

 

Algemene fysiotherapie
De fysiotherapeut behandelt individuele patiënten of groepen. Naast de behandeling zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren en in stand houden van het bewegend functioneren en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren omgaan en hem helpen om bijvoorbeeld het werken, recreëren of sporten te hervatten. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk. Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt de fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden,
tot op hoge leeftijd.

 

 

Bekijk meer

COPD en Sporten

Mensen met astma en / of COPD kunnen, met uitzondering van de risicogroepen, in aanvalsvrije perioden aan alle sporten deelnemen.

CRPS type 1, posttraumatische dystrofie of Südeck

De paramedische behandeling vindt, zeker in de vroege fase van de aandoening, plaats vanuit het ‘with pain no gain’ principe.

Tape bij hooikoorts

Patiënten met hooikoorts klachten kunnen verlichting ervaren door een rugtape die word aangebracht in het longgebied.

Oefenzaal

Soms geven wij u de gelegenheid om deze oefeningen na een aanleerperiode bij ons in de oefenruimte uit te voeren.