Selecteer een pagina

Vergoeding en tarief

 

De kosten voor de behandeling worden in het algemeen door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering. Voor bijna alle indicaties fysiotherapie moet u aanvullend verzekerd zijn. Let op dat uw declaratiebudget daarbij voldoende dekkend is; de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een aantal behandelingen of een budget. Check uw verzekeraar voor de voorwaarden. Wij kunnen niet nakijken of u al eerder in het jaar fysiotherapie heeft gedeclareerd; dat kunt u alleen zelf (digitaal of telefonisch bij de verzekeraar).

U krijgt een rekening thuis als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, als uw jaarlijkse declaratiebudget reeds verbruikt is of wanneer wij geen contract met uw verzekerings- maatschappij hebben afgesloten.

Uw verzekering vergoedt niet meer dan 1 fysiotherapiebehandeling per dag. Houdt hiermee rekening als u ook bij een andere fysiotherapeut onder behandeling bent.

Een uitzondering hierop is bij de eerste intake; dan kan ook een behandeling worden gedeclareerd door dezelfde behandelaar.

 

LET OP: De vergoeding voor fysiotherapie in de aanvullende polis wordt door veel zorgverzekeraars jaarlijks gewijzigd! Check uw polisvoorwaarden dus jaarlijks!

Ongeacht uw verzekeringsvorm blijft u altijd zelf aansprakelijk voor alle kosten gemaakt voor behandelingen en voor de correspondentie van en naar uw verwijzer en/of uw verzekeringsmaatschappij. Vanaf drie maanden na het versturen van een nota wordt de inning overgedragen aan een incassobureau.

Alleen aandoeningen die op de lijst van chronische indicaties vermeld zijn kunnen via de basisverzekering worden vergoed; de diagnose op de verwijzing (door een huisarts of specialist) beschreven is bepalend hierin. Het toevoegen van het woord chronisch heeft hierop geen enkele invloed.

Vanaf 1 januari 2012 moeten de eerste 20 behandelingen bij een nieuwe chronische indicatie worden gedeclareerd via de aanvullende verzekering (indien u deze heeft afgesloten) of zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

De declaratie van behandelingen voor urine-incontinentie door een geregistreerd bekkenfysiotherapeut verloopt sinds 1 januari 2011 via de basisverzekering (9x); vervolgens kan (indien noodzakelijk) de behandeling via declaratie in de aanvullende verzekering worden voortgezet (indien u deze heeft afgesloten) of zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Contract met uw verzekeraar?
Voor het jaar 2024 hebben we niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten! Wij hebben GEEN contract met ASR (de Amersfoortse, ASR en Ditzo), Caresq (Aevitae, Eucare), Eno (Salland, ZorgDirect en HollandZorg).

Met de andere zorgverzekeraars hebben wij in 2024 WEL een overeenkomst getekend (CZ/Delta Lloyd/Ohra, DSW (incl. SZVK), Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis/De Friesland, Zorg & Zekerheid).

Fysiotherapeuten en verzekeraars dienen tegenwoordig met elkaar te onderhandelen over contractering van zorg. Voor u als patiënt betekent dit het volgende:

Uw fysiotherapeut heeft een contract met uw zorgverzekeraar:

De declaratie van uw behandelingen wordt rechtstreeks volgends contractueel vastgestelde tarieven bij de verzekeraar ingediend. Uw totale vergoeding hangt echter wel af van uw eigen polisvoorwaarden.

Uw fysiotherapeut heeft géén contract met de zorgverzekeraar:

u ontvangt een factuur waarbij het praktijktarief wordt gehanteerd, die door u zelf moet worden voldaan. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij de verzekeraar voor (gedeeltelijke) restitutie. Uw totale vergoeding verschilt per maatschappij en staat vermeld in uw polisvoorwaarden.

U bent en blijft als patiënt zelf verantwoordelijk voor de afhandeling met de verzekeraar, dit betekent dat indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet wenst te vergoeden u te allen tijde zelf voor de kosten van de genoten behandelingen aansprakelijk bent. Indien u een rekening ontvangt geldt dat u zelf eerst de rekening aan ons voldoet en vervolgens bij uw verzekering declareert.


Tarieven 2024, klik hier.

Betalingsvoorwaarden
Op alle betalingen zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de VVF van toepassing “Arr. Rb. Utrecht onder nummer 321/92 d.d. november 1992”,en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

Betalingsvormen
Wij zullen trachten, voor zover de situatie toestaat, de rekening aan het einde van einde van iedere maand aan u te doen toekomen. Wij verzoeken u vriendelijk de betaling zover mogelijk per bank of giro te voldoen.

Niet nagekomen afspraken
Indien u een afspraak niet kunt nakomen, wordt u dringend verzocht ons, tenminste 24 uur van tevoren, hiervan op de hoogte te stellen. Indien dit niet gebeurt en er in de vrijgekomen tijd geen andere patiënten geholpen kunnen worden, zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen (zie voorwaarden KNGF), dit ongeacht de reden van verzuim. Dit is noodzakelijk om op economisch verantwoorde wijze praktijk te kunnen uitoefenen en goede betaalbare zorg te kunnen blijven bieden.

Factuur per email of via de post?
Met ingang van 1 januari 2021 versturen wij uw facturen digitaal vanuit het oogpunt van klantenservice en duurzaamheid. Mocht u desondanks liever uw facturen via de post ontvangen dan kunt u een reactie sturen op de mail en zullen we uw facturen per post blijven verzenden.