Selecteer een pagina

Tarieven 2024


Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven:

Tarieven 2024 [1]

NOTA CODE PRESTATIE TARIEF
1000 zitting fysiotherapie € 45,85
1600 zitting (kinder)bekkenfysiotherapie € 66,75
1200 zitting manuele therapie € 66,75
1750 zitting psychosomatische fysiotherapie € 66,75
     
1850 screening € 24,20
1864 screening + intake en onderzoek € 70,00
1870 intake en onderzoek na verwijzing € 70,00
1700 lange zitting € 72,30
1400 eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 80,65
1920 telefonische zitting € 22,90
1960 niet nagekomen afspraak € 34,55 [2]
     
1900 eenvoudige/korte rapporten (incl. BTW) € 82,90
1901 gecompliceerde/tijdrovende rapporten (incl. BTW) € 138,75
                                                                              
+ bezoek aan huis € 20,85
+ bezoek in inrichting € 10,50
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd € 20,85
Bekken(bodem)Check € 94,25 indien niet declarabel
gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen)   7,30 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget) of als wij geen contract hebben met uw verzekeraar.

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf. 

INDIEN WIJ DAT NODIG ACHTEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT OM CONTANT MET U AF TE WILLEN REKENEN.

 

Tarieven 2024

Tarieven 2024


Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven:

Tarieven 2024 [1]

NOTA CODE PRESTATIE TARIEF
1000 zitting fysiotherapie € 45,85
1600 zitting (kinder)bekkenfysiotherapie € 66,75
1200 zitting manuele therapie € 66,75
1750 zitting psychosomatische fysiotherapie € 66,75
1850 screening € 24,20
1864 screening + intake en onderzoek € 70,00
1870 intake en onderzoek na verwijzing € 70,00
1700 lange zitting € 72,30
1400 eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 80,65
1920 telefonische zitting € 22,90
1960 niet nagekomen afspraak  € 34,55 [2]
1900 eenvoudige/korte rapporten (incl. BTW) € 82,90
1901 gecompliceerde/tijdrovende rapporten € 138,75
                                                                                  (incl. BTW)
+ bezoek aan huis € 20,85
+ bezoek in inrichting € 10,50
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd € 20,85
Bekken(bodem)Check € 94,25 indien niet declarabel
gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen)   7,30 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget) of als wij geen contract hebben met uw verzekeraar.

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf. 

INDIEN WIJ DAT NODIG ACHTEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT OM CONTANT MET U AF TE WILLEN REKENEN.