Selecteer een pagina

Missie en visie

 

Missie
Fysio Team Voorburg heeft zich als doel gesteld om gezamenlijk de best kwalitatieve zorg te leveren bij indicaties in de fysiotherapie, bekkenfysiotherapie (volwassenen en kinderen), manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie en oedeemfysiotherapie.  

Door de diverse specialismen binnen onze praktijk kunnen wij vanuit verschillende aandachtgebieden uw klachten beoordelen en behandelen, waarbij de diverse fysiotherapeutische disciplines elkaar ondersteunen en versterken. Met onze 4 locaties, die allen goed bereikbaar en toegankelijk zijn, hebben wij een goede spreiding in Voorburg.

Onze praktijk heeft een uitstekende klanttevredenheid en scoort bovengemiddeld op zowel de landelijke kwaliteitsscore als de spiegelinformatie van de verzekeraars. Wij hanteren hierbij een marktconforme kostprijs.

Bij Fysio Team Voorburg kunt u zowel met als zonder verwijzing terecht. Onze cliënten zijn zowel lokale als regionale hulpvragers. Wij hebben een jarenlange goede en nauwe samenwerking met regionale verwijzers (huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen, psychologen en multidisciplinaire behandelcentra).

Wij praktiseren volgens de meest recente inzichten (op Masterniveau) en hanteren daarbij de geldende richtlijnen (=evidence based) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en multidisciplinaire richtlijnen die ons specialisme betreffen. Daaraan voegen wij onze expertise (=practice-based) toe om u de meest optimale, professionele (maat)zorg te kunnen bieden en op die manier samen met u het beste resultaat te bereiken.

Strategie
Fysio Team Voorburg behandelt, adviseert en coacht u naar optimaal herstel. De hulpvraag van de patiënt/ cliënt staat centraal, gezamenlijk dragen we de verantwoording voor de het behandeltraject. Uw motivatie om aan de verbetering van uw functioneren te werken en het maximale resultaat betreffende uw hulpvraag te bereiken is hierbij een essentiële voorwaarde.

Visie
Samenwerking, deskundigheid, expertise en persoonlijke aandacht zijn onze krachten: SAMEN VOOR DE BESTE ZORG!