Selecteer een pagina

Kwaliteit

 

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel!

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie te bewaken en verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en verplichte bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie (CKR). Dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut* noemen.

*voor lijst CKR geregistreerde fysiotherapeuten kijk op  www.defysiotherapeut.com

Patiëntervaringsonderzoek

Voor Fysio Team Voorburg is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu middels …. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang! Uw behandelend therapeut zal u dan ook vragen of u hieraan wilt meewerken. U bent hiertoe niet verplicht.

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich hier aanmelden. Na aanmelden kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail of brief met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.