Selecteer een pagina

Kaakklachten of craniofaciale therapie

 

Wat is een craniofaciaal therapeut?
Een craniofaciaal therapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de cursus craniofaciale therapie gevolgd.

Middels deze cursus heeft de craniofaciaal therapeut zich verdiept in de kennis van de kaakgewrichten, schedel en het aangezicht. Hierdoor is hij gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van patiënten met klachten in dit gebied (cranio=schedel en faciaal= aangezicht).

Wanneer naar de craniofaciaal therapeut?
De craniofaciaal therapeut richt zich op gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het gebied van de kaak, schedel en aangezicht.

Voorbeelden van problemen die een craniofaciaal therapeut kan behandelen:

  • Pijn aan mond, kaak, oor en (aan)gezicht
  • Kaak- en kaakgewrichtsklachten
  • Tandenknarsen en klemmen
  • Storingen in het kauwsysteem
  • Hoofdpijnklachten en migraine
  • Duizeligheid

Wat kunt u verwachten van de craniofaciaal therapeut?
Tijdens de eerste afspraak zal de craniofaciaal  therapeut een vraaggesprek met u voeren om zo de aard en het verloop van uw klachten in beeld te brengen. Aan de hand hiervan wordt er een voorlopige diagnose bepaald. 

Deze voorlopige diagnose wordt bevestigd door tijdens het onderzoek de functie van gewrichten, spieren en zenuwen in het gebied van de nek, kaak en schedel te testen.

Als deze voorlopige diagnose wordt bevestigd door de resultaten van het lichamelijk onderzoek, dan volgt er een gericht behandelplan.

De behandeling heeft als doel de pijnklachten en/of stoornissen in het functioneren van de schedel, nek, kaak en aangezicht te verminderen.

Dit wordt bereikt door manuele technieken, die worden uitgevoerd door de therapeut (fysiotherapeut/manueel therapeut) en een oefenprogramma voor de patiënt. Tevens krijgt u adviezen gericht op hoe te bewegen of hoe om te gaan met de klachten tijdens het dagelijkse leven. Op die manier kunt u uw herstel bevorderen en herhaling van de klacht voorkomen.

Indien van toepassing zal er worden samengewerkt met de tandarts of kaakchirurg, of met teamleden met specifieke kennis en ervaring.

Wordt craniofaciale therapie vergoed door de verzekering?
De zorgverzekeraar vergoedt een craniofaciale  behandeling alleen als u aanvullend verzekerd bent op basis van fysiotherapie en/of manuele therapie.

De omvang van deze aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar en polis.

Heeft u een verwijzing nodig?
U kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts een afspraak maken bij de fysiotherapeut. Komt u zonder verwijzing, dan zal eerst een screening worden gedaan om te bepalen of uw klacht geschikt is om behandeld te worden door de fysiotherapeut.