Selecteer een pagina

Identificatieplicht

 

De overheid vereist vanaf 2009 dat een aantal gegevens van u moeten worden vastgelegd als u zorg ontvangt in Nederland. Zo is voor het bezoek aan de fysiotherapeut het vaststellen van uw identiteit en het registreren van uw burgerservicenummer (BSN of sofinummer) verplicht. Als legitimatiebewijs kan worden gebruikt: een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om dit bij uw eerste afspraak mee te nemen?