Selecteer een pagina

Tarieven 2023


Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven:

 

Tarieven 2023 [1] 
NOTA CODE PRESTATIE TARIEF
1000 zitting fysiotherapie 42,25
1600
zitting (kinder)bekkenfysiotherapie
63,00
1200
zitting manuele therapie 63,00
1500
zitting oedeem fysiotherapie
63,00
1750
zitting psychosomatische fysiotherapie
63,00
1850
screening
22,80
1864
screening + intake en onderzoek
66,05
1870 intake en onderzoek na verwijzing 66,05
1700 lange zitting 68,20
1400 éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek 76,10
1920 telefonische zitting 21,60
1960 niet nagekomen afspraak 32,60 [2]
1900 eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW) 77,20
1901 gecompliceerde, tijdrovende rapporten 131,85
+ bezoek aan huis 19,70
+ bezoek in inrichting 9,90
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd 19,70
gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen) 6,90 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget) of als wij geen contract hebben met uw verzekeraar.

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u
in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf. Indien wij dat nodig achten, behouden wij het recht om contant met U af te willen rekenen.

Tarieven 2023


Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven:

 

Tarieven 2023 [1] 
NOTA CODE PRESTATIE TARIEF
1000 zitting fysiotherapie 42,25
1600
zitting (kinder)bekkenfysiotherapie
63,00
1200
zitting manuele therapie 63,00
1500
zitting oedeem fysiotherapie
63,00
1750
zitting psychosomatische fysiotherapie
63,00
1850
screening
22,80
1864
screening + intake en onderzoek
66,05
1870 intake en onderzoek na verwijzing 66,05
1700 lange zitting 68,20
1400 éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek 76,10
1920 telefonische zitting 21,60
1960 niet nagekomen afspraak 32,60 [2]
1900 eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW) 77,20
1901 gecompliceerde, tijdrovende rapporten 131,85
+ bezoek aan huis 19,70
+ bezoek in inrichting 9,90
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd 19,70
gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen) 6,90 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget) of als wij geen contract hebben met uw verzekeraar.

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u
in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf. Indien wij dat nodig achten, behouden wij het recht om contant met U af te willen rekenen.

Tarieven 2023


Wanneer wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven:

 

Tarieven 2023 [1] 
NOTA CODE PRESTATIE TARIEF
1000 zitting fysiotherapie 42,25
1600
zitting (kinder)bekkenfysiotherapie
63,00
1200
zitting manuele therapie 63,00
1500
zitting oedeem fysiotherapie
63,00
1750
zitting psychosomatische fysiotherapie
63,00
1850
screening
22,80
1864
screening + intake en onderzoek
66,05
1870 intake en onderzoek na verwijzing 66,05
1700 lange zitting 68,20
1400 éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek 76,10
1920 telefonische zitting 21,60
1960 niet nagekomen afspraak 32,60 [2]
1900 eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW) 77,20
1901 gecompliceerde, tijdrovende rapporten 131,85
+ bezoek aan huis 19,70
+ bezoek in inrichting 9,90
+ tarief toeslag buiten reguliere werktijd 19,70
gebruik oefenruimte (zelfstandig trainen) 6,90 [3]

 

Alle tarieven zijn inclusief administratiekosten.

[1] Deze praktijktarieven worden in rekening gebracht, indien wij de behandeling niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar; dat vindt plaats indien u niet aanvullende verzekerd bent, of indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering (overschrijding max. aantal behandelingen of max. budget) of als wij geen contract hebben met uw verzekeraar.

[2] Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u
in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar); dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

[3] Betaling vooraf. Indien wij dat nodig achten, behouden wij het recht om contant met U af te willen rekenen.