FYSIO TEAM VOORBURG, samen voor de beste zorg!

Consult Bekkenfysiotherapie na de bevalling (alleen locaties Henry Hagalaan en Scheepswerf)

 

Zwangerschap is een risicofactor voor het ontwikkelen van bekkenbodem klachten op latere leeftijd. Het consult bekkenfysiotherapie na bevalling probeert door middel van secundaire preventie hier op in te spelen.

 

  • Wil je weten hoe het bekken of bekkenbodemgebied functioneert na je bevalling?

  • Wil je zekerheid hebben of je de oefeningen goed uitvoert?

  • Wil je adviezen hebben over het hervatten van je (sport/werk) activiteiten na de bevalling?

 

Op deze vragen kan het bekkenfysiotherapeutisch consult je antwoord geven. 

 

Voor het consult kan je rechtstreeks een afspraak bij ons maken zonder verwijzing. Als het consult plaatsvindt op advies van de verloskundige, gynaecoloog of huisarts dan is een verwijzing met beschikbare gegevens zinvol.

 

Het Consult Bekkenfysiotherapie na de bevalling zal meestal plaatsvinden na de nacontrole door de verloskundige of gynaecoloog (6-8 weken na de bevalling). Bij ernstige klachten kan het consult wel eerder worden aangevraagd. 

 

Hoe verloopt het consult?

Voorafgaand aan het consult vul je een vragenlijst in waarin informatie wordt verzameld over de zwangerschap en bevalling, klachten en risicofactoren; deze ingevulde vragenlijst neem je mee bij de eerste afspraak.

 

Tijdens dit eerste bezoek wordt deze vragenlijst besproken en daarna volgt een beoordeling van het functioneren van rug/bekken/buik en het bewustzijn van de bekkenbodemspieren (uitwendig). Je kunt dan nog andere vragenlijsten meekrijgen om thuis in te vullen.

 

Bij het vervolgbezoek wordt een bekkenbodemfunctie onderzoek (vaginaal en/of anaal) gedaan en kan gebruik worden gemaakt van een EMG (Elektro Myo Gram ofwel myofeedback-meting) of een uitwendige echo-beoordeling (buikspieren, diastase, bekkenbodem). Zodoende krijgen we nauwkeurige informatie over het functioneren van de bekken- en bekkenbodemspieren.

 

Na afloop worden de vragenlijsten en bevindingen met je besproken en krijg je gerichte adviezen. Als uit het consult blijkt dat er uitgebreider onderzoek of behandeling noodzakelijk is, zal je hierover advies krijgen.

 

Kosten van het consult

Indien je voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt het consult gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Zo niet dan wordt de rekening naar je opgestuurd en dien je deze zelf te voldoen. De kosten van het Consult Bekkenfysiotherapie zijn €110,00.

 

 

 

 

 

 

FYSIO TEAM VOORBURG | info@fysioteamvoorburg.nl | 070-386 61 18 | 070-387 05 77